Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale pentru participarea la evenimentul BĂNEASA RACE

Versiune de la data de: 18.07.2018.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt colectate și prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal Asociația Trăiesc Sănătos , asociație înregistrată și funcționând, în conformitate cu legislația din România, având sediul în Str. Palisandrului nr.47, camera 2, Sector 1, București, înregistrată în registrul persoanelor juridice fară scop patrimonial sub numărul 111/15.07.2011, codul fiscal nr.28951014 din 03.08.2011 (denumită în continuare „ATS” sau „Noi”).Această informare privește toate datele cu caracter personal colectate de către organizatorii evenimentului Băneasa Race, la locul desfășurării evenimentului, pe platforma de înscrieri la competiție, prin website-ul www.baneasarace.ro, pe platforma dedicata foto prin website-ul www.myracestory.ro  ,prin intermediul mediilor online de comunicare, în vederea participării la evenimentul Băneasa Race („spring / autumn / winter edition”) Deasemenea datele cu caracter personal sunt prelucrate prin intermediul unor terti numiti in continuare Parteneri, respectiv platforma www.42km.ro pentru inregistrarea participantilor, www.cronometraj.ro pentru sistemul de cronometrare al evenimentului, www.web2sms.ro pentru diverse notificari si SMS-uri, www.mobilpay.ro pentru servicii de plata cu cardul. Pentru politica de confidentialitate ale oricarui Partener, consultati pagina de web a acestuia.

Pentru noi securitatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom luam măsurile necesare în vederea asigurării securității şi confidențialității datelor cu caracter personal  prelucrate, precum şi în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi exclusiv în scopurile specificate mai jos.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

În vederea înscrierii și participării la competiția Băneasa Race, vom colecta de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal:

 • Date de identificare: numele complet, data nașterii, orasul de domiciliul, seria şi numărul de buletin(sau echivalent), așa cum rezultă din actul de identitate furnizat de dumneavoastră;
 • Date de contract: numărul de telefon și adresa de e-mail.
 • Date cont bancar (in vederea virării premiilor / returnării sumelor ce rerezintă taxa de participare realizată de mai multe ori, dacă este cazul);
 • Materiale foto / video realizate în timpul evenimentului și la antrenamentele / acțiunile aferente acestuia, precum datele si fotografiile prelucrate prin platforma foto www.myracestory.ro conform politicii de confidentialitate afisate pe aceasta platforma.

 

Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm doar acele date cu caracter personal  pe care ni le furnizați în mod voluntar în vederea înregistrării la competiția de alergare Băneasa Race pe website-ul www.baneasarace.ro, precum şi pentru înscrierea pe platforma online www.42km.ro. Numele, prenumele, datele de contact şi alte date necesare înscrierii (preferințe culinare, mărime tricou, timp de realizare a traseului) sunt introduse direct de dumneavoastră în platforma de înscriere, sau furnizate, în mod direct, organizatorilor evenimentului.

Vă informăm că nu există nicio consecință negativă pentru dumneavoastră, în măsura în care decideți să nu ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru înscrierea la competiția Băneasa Race, întrucât acesta nu se poate realiza fără identificarea corectă şi completă a participantului, acesta având un rezultat ce trebuie încadrat în categoria de vârstă corectă.

Scopurile și temeiurile legale de prelucrare

Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în prezenta Notă de informare şi doar pe baza unei temei legal de prelucrare, astfel cum sunt acestea specificate de dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal:

 1. Datele dumneavoastră de identificare și de contact vor fi prelucrate de către noi pentru înscrierea la evenimentul Băneasa Race, precum şi pentru identificarea şi contactarea dumneavoastră, pentru a vă putea trimite mesaje informative despre competiția la care sunteți înscris.
 2. Numele, prenumele şi datele de contact ale dumneavoastră vor fi prelucrate de noi, în baza consimțământului dumneavoastră implicit şi neechivoc, manifestat prin introducerea acestor date la înregistrarea la Băneasa Race, pe website-ul www.baneasarace.ro și a paltformei prin care se realizează acestă operațiune, www.42km.ro.
 3. În cazul în care vă veți exprima acordul expres, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal şi în scop de marketing direct, pentru a vă transmite oferte promoționale cu privire la evenimentele şi serviciile noastre, precum şi pentru a vă transmite informații şi/sau newsletter cu privire la diverse evenimente, campanii şi inițiative ale evenimentului și ale partenerilor acestuia. Vă puteți retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la această activitate de prelucrare prin e-mail la adresa contact@baneasarace.ro, astfel încetând orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct.

Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal  în orice alt scop decât cele pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest scop subsecvent este incompatibil cu scopul inițial, caz în care, în plus, vă vom solicita şi consimțământul pentru activitatea de prelucrare subsecventă.

Mai mult, vă protejam în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele cu caracter personal sunt stocate într-o locație securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sunt șterse.

Minimizarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este limitată la ceea ce este strict necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus.

Durata de stocare

Datele dumneavoastră. de identificare, de contact şi bancare (dacă este cazul) vor fi stocate pe întreaga durata a evenimentului Băneasa Race, mai exact pe întreg intervalul în care dumneavoastră veți păstra statutul de participant Băneasa Race.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scop de marketing direct pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani din momentul în care v-ați dat consimțământul în acest sens, fiind șterse automat după expirarea acestei perioade. Daca vă retrageți consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct, vom înceta orice activitate de prelucrare în acest scop şi vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal  prelucrate, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile, cu excepția datelor cu caracter personal a căror prelucrare este necesară pentru executarea evenimentului Băneasa Race.

În același sens, dacă stocarea altor date cu caracter personal este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele cu caracter personal  în continuare, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră de card vor fi divulgate Partenerilor in scopurile descrise mai sus.

De asemenea, în măsură în care veți consimți, datele dumneavoastră de contact vor fi divulgate către partenerii evenimentului, în scop de marketing, pentru ca acestea sa vă transmită oferte şi alte mesaje promoționale cu privire la produsele şi serviciile pe care acestea le oferă.

Nu vom divulga sau transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane, cu excepția cazurilor în care divulgarea sau transmiterea acestora se face în temeiul unor obligații legale imperative, caz în care vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la transmiterea acestora.

Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru noi, securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal  prelucrate. Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Cunoașteți-vă drepturile

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc: (1) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (2) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; (3) dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; (4) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal; (5) dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Exercitați-vă drepturile

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la: adresa de e-mail: contact@baneasarace.ro. Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul ca avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP.

De asemenea, puteți să vă adresați împotriva noastră și direct instanțelor de judecată competente.

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră. cu caracter personal şi că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi informarea cu privire la modul în care le prelucrăm. Va rugăm nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămuriri.

 • Declar că am luat cunoștință și sunt de acord cu dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
 • Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele de contact în scop de marketing direct şi am luat cunoștință de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scop de marketing direct.
 • Sunt de acord ca datele mele de contact să fie transferate către terți parteneri în scop de marketing direct, pentru a primi oferte şi alte materiale promoționale cu privire la serviciile şi produsele oferite de aceasta.
 • Sunt de acord cu publicarea și utilizarea în scop de marketing a materialelor foto / video realizate de către organizatori în cadrul evenimentului și a antrenamentelor ce fac parte din pregătirea pentru eveniment.